מסמך המלצות להתקנה והקשחה בסיסית של מערכת לינוקס

יום רביעי, 23 בינואר, 2008

העלתי מסמך המהווה נקודות למחשבה כאשר רוצים להתקין מערכת לינוקס אשר תעבוד לאורך זמן. המסמך מהווה מסמך קצר אשר מספק נקודות למערכת אשר אמורה להיות מחד מוגנת בצורתה הבסיסית ומאידך לא מוקשחת מידי. - דורון