MRG

יום רביעי, 2 באפריל, 2008

ואההו , ים של זמן לא יצא לי לכתוב. יש לזה 2 סיבות עיקריות, האחת היא שאני לא בטוח שכל מה שאני עושה (ויכול לכתוב עליו) מעניין את כל העולם, והשניה היא שאני לא מספיק לעשות את כל מה שאני רוצה (זה הפך להרגל מגונה אצלי). בכל מקרה, הנה אני כאן ואני ...