שרותי התמיכה שלנו
שרותי התמיכה שלנו מורכבי ממספר רמות שונות.
כל רמת SLA מאופיינית על פי הצרכים של הלקוח.
רמת התמיכה מורכבת ממספר רכיבים, רכיב התמיכה שלנו מחד ורכיב התמיכה לה זכאי הלקוח מהמפיץ (כלומר SusE או Red Hat ) מתוקף הרישיון אותו רכש הלקוח.
אנו תסייע ללקוחות בנושאים של אסקלציה של הקריאה אל חברת ההפצה.
נושאי התמיכה וה SLA להם זכאי הלקוח מתוקף קניית רשיון (התמיכה הניתנת מהמפיץ) הינה בהתאמה לסוג הרשיון אותו רכש הלקוח, כלומר אנו איננו יכולים לגרוע מהתמיכה הניתנת ברשיון אלא רק להוסיף עליו.
עם זאת ברור לנו כי לקוחות מוצאים את ה SLA המקורי כנמוך מבחינת הנושאים בהם הוא מטפל, מומלץ ביותר ללקוחות לברר מהי מידת ה SLA , באיזה נושאים היא מטפלת ומהם זמני התגובה, בהתאמה לרשיון אותו רכשו.
לפיכך, אנו מוסיפים תמיכה לתמיכה הניתנת ע"י המפיצים וזאת על מנת למלא את החלל בין הנדרש ע"י הלקוחות ובין הניתן על ידי הספקים.


אנו מסייעים בליווי של חברות בנושאי תמיכה גם אם הרשיון שנרכש לא נרכש דרכינו.

בנושאי רמות התמיכה השונות אנו ערוכים לספק תמיכה של 8X5 או של 24X7 - בהתאמה לסוג ההסכם הקיים עם הלקוח.

בנושאי תחומי התמיכה אנו מספקים תמיכה בנושאים שלא מכוסים ע"י ה SLA של המפיצים השונים.