מצגות
מצגות אלו הוצגו בכנס BrainShare 2006 אשר נערך בסולט-לייק סיטי (יוטה) ארה"ב, הכנס השנתי העולמי של חברת נובל.
לאור הסכמה מיוחדת עם נובל ישראל, העלנו לאתר את המצגות הרלוונטיות, הקשורות לעולם הלינוקס, כפי שהוצגו בכנס.
זכויות היוצרים על מצגות אלו שייכות לחברת נובל, ובהתאמה לשותפיה העסקיים אשר הציגו מצגות אלו.

אנו מודה לחברת נובל ישראל על הזכות שבחרה בנו להביא מצגות ומידע זה אל קהל המשתמשים הישראלי.

המצגות בפורמט PDF .

מצגות
A Look Ahead: SUSE Linux Enterprise Version 10 -What's New and Exciting
Advanced Novell ZENworks Linux Management
An In-depth Look at Virtualization with SUSE Linux
Automatic installation of a Linux System - Automated Deployment using AutoYAST
Deployment of SUSE using HP Control Tower for HP BladeSystem
Eco-Migration - Using Embedded Linux on USB Devices to Roll Out Novell Linux Desktop Seamlessly
Getting More Out of Novell Linux Desktop
Getting Your Boss to Buy Off On Linux
High Availability Clustering Technologies
High Availability: Heartbeat Migration from v1 to v2
How Novell Migrated to Linux at the Desktop and in the Data Center
Installing and Configuring SUSE Linux Enterprise - Present and Future
Introducing the Novell Workgroup Product Suite - Next-generation Collaboration
Introduction to LAMP
Introduction to Novell AppArmor - Linux Application Security for the Enterprise
Introduction to Thin-client Computing With Novell Linux Desktop
Introduction to the Novell iFolder Project
Kernel Optimization - Tuning
Linux Application Development FAQ
Linux Security - Technologies, Value and Strategy
Linux System Configuration
Linux and Mainframes - Synergy at work
Linux-Windows Integration
Novell AppArmor Profiling of Applications for System Administrators and Software Vendors
Novell ZENworks Linux Management - Dell Edition
Open Source High Availability - The heartbeat 2 solution stack
Optimizing your Data Center with Virtualization and Grid Computing Technologies
Oracle on SUSE Linux Enterprise Server
Performance Tuning for SUSE Linux Enterprise Server
SUSE Linux 10.0 plus Open Source - Replace Your WinXP MCE with MythTV
SUSE Linux Enterprise 10 - Next-generation Enterprise Server Architecture
SUSE Linux Enterprise Server and IBM POWER Servers for affordable Enterprise-class Performance
Securely Locking Down Your SUSE Linux Enterprise Server-Novell Open Enterprise Server
Securing LAMP Applications
Security Options for Novell Linux Desktop
Strategic Value of Linux in the Data Center
Sys Admin Task Automation
Systems Management Roadmap
Troubleshooting LAN hardware and connectivity issues on SUSE Linux Enterprise Server 9
Troubleshooting Linux on the Desktop
Using AutoYAST to deploy Novell Linux Desktop
Virtual Machines and Security
Where Linux Desktops Just Make Sense
Xen Technical Preview
YaST Architecture